Anne-Jo Visser (Gemeente Utrecht): “De overgang naar energiezuinige woningen is een sociale opgave.”

Vastgoed / 04 februari 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Wat bedoelen we precies met energieneutraal? Tijdens ons Vastgoed Event op 28 maart gaan we hierover in gesprek met de gemeente Utrecht, Groene Huisvesters, Lefier, Arcadis én jou. Diverse keuzes in verduurzaming staan op deze dag centraal.

Vandaag stellen we weer een lid van het discussiepanel, Anne-Jo Visser, Programmamanager Energietransitie gemeente Utrecht, aan je voor. We zijn benieuwd hoe zij denkt over het thema ‘Wat bedoelen we precies met energieneutraal’? Dat ga je natuurlijk horen op het Vastgoed Event, maar vandaag lichten we al een tipje van de sluier op en deelt zij haar tips.

Anne-Jo Visser is werkzaam als Programmamanager Energietransitie bij de gemeente Utrecht. Ze is planoloog en sociaal geograaf met een passie voor innovaties. In het verleden heeft Visser bij drie verschillende gemeenten gewerkt in de ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Ook was ze werkzaam bij twee kennisinstellingen (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Platform31) in innovaties in wonen. Daarnaast heeft ze ervaring als commissaris bij studentenhuisvester SSH.

Stellingen tijdens de paneldiscussie

We vroegen Visser welke stellingen zij zou willen inbrengen tijdens de paneldiscussie. Ze kwam met twee interessante stellingen;

1- “Corporaties zijn de startmotor in de energietransitie. Om die rol goed te kunnen spelen moeten zij de markt veel meer uitdagen met nieuwe producten en veel meer samenwerken met en leren van andere corporaties.”

Zelf is zij het met deze stelling eens: “In het Klimaatakkoord hebben corporaties de rol van startmotor gekregen. Zij kunnen de markt nog veel meer uitdagen dan ze nu doen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe producten en door meer samenwerking. Een goed voorbeeld is de isolatie challenge in Utrecht. Hierbij dagen drie corporaties (met medewerking van nog 15) de markt uit, om in 1 dag gevelisolatie van max 3 cm met hoge isolatiewaarde aan te brengen. Beleggers en corporaties zijn de enige partijen die volume kunnen maken en voldoende afzet kunnen generen voor marktpartijen om daadwerkelijk te investeren in vernieuwing. Als het product eenmaal klaar is kunnen andere corporaties ook slim hiervan gebruik maken. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Zo is de badkamer challenge van Mitros (een nieuwe badkamer in 1 dag) nog nauwelijks gekopieerd.”

Een andere stelling die Visser zou willen inbrengen;

2- “De overgang naar energiezuinige woningen is een sociale opgave.”

Visser is het met deze stelling eens: “De overstap naar een duurzame manier van koken en verwarmen in huis is veel meer dan een technische operatie. Voor veel huurders is het echt wennen om op een andere manier te koken dan op gas. En ook bij grote renovaties (isolatie e.d.) komt de corporatie achter de voordeur. De opgave wordt nu nog teveel als enkel een technische aanpak aangevlogen. Corporaties kunnen renovaties nog beter benutten door huurders met elkaar in contact te brengen.”

De belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid

Het onderwerp energie besparen en opwekken is enorm in ontwikkeling. Dit zijn volgens Visser de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Betaalbaarheid
    Wetgeving en ontwikkeling om aardgasvrij wonen betaalbaar te maken (o.a. verhuurdersheffing inzetten, dan wel kostenverlaging door grotere aanbesteding)
  • Investeringszekerheid
    Gemeenten gaan voor 2021 wijken in volgorde aanwijzen. Dit geeft corporaties zekerheid over investeringen per wijk. Wordt het een elektrische aanpak (en dus hogere kosten voor bijvoorbeeld isolatie en een warmtepomp), wordt het een warmtenet (en nu nog minder kosten) of wordt het een nieuwe techniek (bijvoorbeeld waterstofgas, echter nog nauwelijks voorradig)
  • Verduurzaming van energiebronnen
    Zorgen dat de energiebronnen zoals elektriciteit en gas ook duurzaam worden. Deze ontwikkeling ligt grotendeels buiten bereik van de corporaties, maar heeft wel grote invloed op het draagvlak bij huurders.

Keuzes maken rondom verduurzaming

Ter afsluiting vroegen we Visser naar haar belangrijkste tip voor corporaties wat betreft het maken van keuzes rondom verduurzaming.
Visser: “Ga aan de slag, maak fouten, inspireer en leer van elkaar. Zonder draagvlak geen energietransitie. Dus steek tijd in het proces met de huurders!”


Tijdens het Vastgoed Event “Verstandige keuzes in verduurzaming” op 28 maart leer je wat je wanneer kiest als het gaat om verduurzaming. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.