Elise Sman (Eigen Haard): “Meer slagkracht vanuit de buurt met een wijkplatform”

Digitaal / 29 maart 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Door de toenemende digitalisering veranderen veel aspecten van het werk bij de corporatie. CorporatieNL onderzoekt wat de betekenis van de nieuwe ontwikkelingen voor jouw werk is. En welke kansen dit biedt in relatie tot de bewoners. We stellen daarom een aantal vragen aan Elise Sman over de ontwikkelingen op het gebied van wijk- en buurtplatformen. Elise is manager wijkontwikkeling en leefbaarheid bij Eigen Haard in Amsterdam.

Wat versta je onder een wijk- of buurtplatform?
Elise Sman: “Dat is een platform vanuit bewoners, organisaties of ondernemers waarin belanghebbenden in de buurt samen werken en een plek krijgen om hun activiteiten en kennis te delen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Participatieplatform Transvaalbuurt in Amsterdam.”

En wat is de rol van Eigen Haard in het ontstaan van wijk- en buurtplatformen?
Sman: “We ondersteunen de platformen en participeren soms actief en vaker reactief.”

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om bewoners met elkaar te verbinden?
Sman: “Door te verbinden krijg je meer slagkracht vanuit de buurt, het versterkt het netwerk en het verhoogt de kwaliteit en kennis. De toenemende meldingsbereidheid en korte lijnen helpen om zaken snel op te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat bij goede vertegenwoordiging ook de bewonerstevredenheid stijgt.”

Heb je voorbeelden van platformen waar jullie bij betrokken zijn?
Sman: “Bij Knowledge Mile zijn we vanaf de start betrokken. Bij dat platform komen we vooral in persoon bij elkaar en er is een website. En het buurtplatform Vogelbuurt/IJplein dat contact onderhoudt via vergaderingen, website en buurtkrant. Maar ook de BuurtVeiligheidsTeams. Dicht erop en snel handelen werkt goed voor bewoners. Of de Indische BuurtBalie. Die is ontstaan uit een stevige samenwerking en coalitie van Samen Indische Buurtpartners Ymere, de Alliantie, Eigen Haard en stadsdeel Oost. Een van de hoofddoelen was het stimuleren van bewonersinitiatief en vergroten netwerk. We organiseerden bijvoorbeeld een jaarlijks festival waar iedereen de initiatieven kon presenteren, we hadden een gezamenlijk budget en ook een website. Het wordt nu gerund door een stevige community.”

Als een platform is opgezet, hoe blijf je dan betrokken?
Sman: “Nu worden meldingen verzameld in plaats van individueel gemeld. Wanneer er een goede vertegenwoordiging is van de buurt scheelt dit tijd en energie en krijg je sneller meer voor elkaar met elkaar.”

Hoe kijk je aan tegen de toekomstige ontwikkeling van wijk- en buurtplatformen?
Sman: “Dat zal online en digitaal zijn. We moeten opletten dat mensen die hierin minder bedreven zijn wel nog kunnen aansluiten en meekomen. Dus we moeten ook nog laagdrempelige ontmoetingen organiseren. Misschien wel juist veel meer dan online.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.