Hellen van der Starre (Het Gooi en Omstreken): “Hybride werken is de toekomst”

Corporatie / 22 februari 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Hellen van der Starre werkt als HR-adviseur bij Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. We vroegen Hellen welke nieuwe kennis, vaardigheden en contacten nodig zijn om de digitale transformatie te laten slagen. Want door de toenemende digitalisering verandert het werk bij alle corporaties. Een interview over Hellen’s visie op de personele voorwaarden voor verandering.

Als de wereld, onze sector en ook jouw corporatie digitaler wordt hebben medewerkers dan andere of extra kennis of vaardigheden nodig dan waar ze nu goed in zijn?
Hellen van der Starre: “Vaardigheden zodat medewerkers in staat zijn te werken met programma’s zoals Teams, Zoom, Miro, enzovoort. Daarnaast moet je meer inzetten op digitale archiefsystemen en slimmer gebruik van Outlook-functies zoals bijvoorbeeld takenlijsten.”

“Verder ga je hybride werken, deels thuis of elders en deels op kantoor, in steeds meer organisaties terugvinden. Dat vraagt ook om organisatorische vaardigheden van medewerkers om in deze stijl te kunnen werken.”

En verwacht je dat je in de toekomst ook andere medewerkers met bijvoorbeeld andere kennis, achtergronden of functies zult werven?
Hellen: “Dat verwacht ik niet per definitie, onze focus ligt in eerste instantie op het bijspijkeren van ons bestaande collega’s waar dat nodig is. Wel zie ik een algemeen beeld waarin andere vaardigheden, met name sociale vaardigheden, steeds belangrijker worden en ook dat het algemene opleidings- en werkniveau van medewerkers hoger wordt. Er vindt een verschuiving plaats van uitvoerende organisaties naar kennis- en netwerkorganisaties.”

Hoe ga je binnen jouw organisatie om met de digitale veranderingen? Begeleid je bijvoorbeeld medewerkers met trainingen, coaching, functiebeschrijvingen of op anderen manieren?
Hellen: “We bieden training, coaching, workshops en kennisdeling. Daarnaast geloof ik niet dat aanpassingen van functiebeschrijvingen bijdragen aan de begeleiding van medewerkers bij digitale veranderingen.”

En kun je ook vertellen of je weerstanden tegen de digitale veranderingen ontmoet. Hoe ga je daarmee om?
Hellen: “Vooralsnog ben ik dat weinig bij mensen tegengekomen. In coronatijd merkt men juist de afhankelijkheid van systemen en hoe het kan bijdragen in het werk. Het is wennen, dingen zoals vergaderen in Teams bijvoorbeeld, maar men ziet ook positieve kanten. Na corona gaan we de nieuwe balans zoeken in werk. Dat is een mooie ontwikkeling.”

Door de toenemende digitalisering kun je met andere, nieuwe contacten te maken krijgen. Verwacht je dat medewerkers bij jouw corporatie in de komende jaren ook andersoortige contacten zullen leggen?
Hellen: “Dat speelt nu al. Het is de uitdaging om hierin juist het kaf van het koren te scheiden. Bij alles moeten we ons steeds meer afvragen: wat is de toegevoegde waarde voor de organisatie, het werk, voor mij? Vooralsnog merk ik dat veel van mijn collega’s daar zelf uitstekend hun weg in kunnen vinden. Ik merk weinig behoefte aan extra ondersteuning.”

Kijk eens 5 à 10 jaar vooruit en denk aan hoe jouw corporatie er dan uit kan zien. Welke uitdagingen op het gebied van personeel en organisatie heb je vandaag al om dat beeld van de toekomstige corporatie te realiseren?
Hellen: “5 tot 10 jaar vooruitkijken is veel te ver weg. Een jaar geleden wisten we ook niet dat we zouden gaan werken zoals we dat nu inmiddels doen. Zoals eerder gezegd moeten we na corona een nieuwe balans vinden. Bij hybride werken wordt de functie van het kantoor anders dan voorheen, namelijk de plek waar je elkaar voor het werk en inspiratie ontmoet. Deze nieuwe werkstijl vraagt op vele fronten aanpassing. Zowel in arbeidsvoorwaarden als in cultuur en mobiliteit. De basis daarvoor moet nu al gelegd gaan worden en de wensen zullen daarin per organisatie verschillen.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.