Intermaris verklapt succesfactoren met betrekking tot innovatie en duurzaamheid

Maatschappelijk / 12 maart 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Aanstaande 29 maart is het zover: dan vindt het grootse maatschappelijke vastgoedevent voor woningcorporaties plaats. Duurzaamheid en innovatie staat op deze dag centraal. Ben jij erbij om je te laten informeren en inspireren door sprekers en specialisten? Eén van die experts is Marlijn Hemprig: projectleider bij Intermaris.

Op het event spreekt zij samen met collega Bart Geerink tijdens de interactieve sessie ‘Bewoners meebetalen aan verduurzaming, geen probleem!’ 29 maart verklapt zij hun succesfactoren met betrekking tot duurzaamheid en innovatie. In dit artikel laten we je alvast kennismaken met Marlijn en de visie van de bevlogen projectleider op duurzaamheid en innovatie binnen de corporatiesector.

Heb jij je toegangsbewijs voor het ‘Vastgoed Event: Op weg naar een duurzame toekomst’ al op zak?

 De belangrijkste ontwikkelingen binnen het thema duurzaamheid en innovatie

Wij vroegen Hemprig naar de belangrijkste ontwikkelingen binnen het thema, nu en in de toekomst. Dit zijn ze volgens Intermaris’ projectleider:

 • Isoleren is een zogenaamde ‘no brainer’. Vooral voor particuliere woningbezitters.
 • De ontwikkelingen zullen voornamelijk gericht zijn op een gasloze woningvoorraad, waarbij de uitdaging ligt bij de bestaande woningvoorraad (samen met particulieren) en de financiering van hetgeen gerealiseerd moet worden buiten regulieren onderhoudsprogramma’s om.
 • Energietransitie is wellicht nog veel meer een transitie in samenwerken.
 • De belangrijkste vraag is of techniek ons gaat helpen woningen en installaties te maken die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen en geen CO2 produceren.”

Hoe speelt de projectleider op deze ontwikkelingen in?

En hoe kun jij dat ook doen vanuit jouw vakgebied? Doe alvast je voordeel met deze tips. Intermaris doe het als volgt:

 • Door de samenwerking op te zoeken (transitie in samenwerking).
 • Door heldere doelstellingen te formuleren met reële tussenstappen (gemiddeld B in 2020 en gemiddeld A 2030).
 • Door duurzaamheid te koppelen aan betaalbaarheid / woonlasten. Door dit inzichtelijk te maken, creëren we draagvlak onder huurders.
 • Verantwoordelijkheid nemen binnen te verantwoorden kaders en mogelijkheden
 • In Purmerend kunnen we het duurzaam verwarmen van onze woningen aan anderen overlaten. Wij hoeven daar alleen te isoleren en groene stroom te produceren voor normaal verbruik. Die is dus gemakkelijk.
 • In Hoorn zoeken we de balans tussen stappen zetten naar gasloos zonder extra CO2. Dat doen we in eerste instantie met onze nieuwbouw.

Duurzamer bouwen, ontwikkelen en renoveren

Wat is er volgens Hemprig nodig om duurzamer te bouwen, ontwikkelen en renoveren zodat gebouwen gebruiksvriendelijk en rendabel blijven? De randvoorwaarden hiervoor zijn:

 • “Financiële steun van de overheid. Extra kosten en tegelijkertijd gemaximaliseerde opbrengsten (betaalbaarheid en passend toewijzen) leiden tot onverantwoorde investeringsbeslissingen bij NOM en gasloos.
 • Betrouwbare oplossingen (bewezen lange termijn en met inachtneming van TCO).
 • Duidelijke communicatie vanuit de rijksoverheid, zodat de stip op de horizon voor huurders en particulieren bekend is.
 • Gebruiksvriendelijke oplossingen.
 • Corporaties en marktpartijen samen een ontwikkelcentrum.”

Gouden tip

De belangrijkste praktische tip voor corporaties om duurzaamheid toe te passen in het strategisch beleid is volgens Hemprig beleid formuleren waarbij duurzaamheid gekoppeld wordt aan betaalbaarheid (bewoners gaan er qua comfort en financieel op vooruit). Daarnaast noemt zij ook het benoemen van heldere tussenstappen (gemiddeld label B in 2020 en label A in 2030). Op basis hiervan is het duurzaamheidsprogramma van Intermaris ook verder uitgewerkt. Inclusief verankering in financiële meerjarenbegroting.

Ben je benieuwd hoe Intermaris invulling heeft gegeven aan een duurzaamheidsprogramma met aandacht voor het participatietraject, de samenwerking met zelfsturende aannemers en de interne organisatie? Kom dan naar het Vastgoed Event. Bestel hier alvast je toegangsbewijs en bezoek de sessie van Intermaris.

Houd ook CorporatieNL.nl in de gaten, want de komende tijd stellen we nog veel meer sprekers en experts aan je voor die je terug gaat zien op het ‘Vastgoed Event: Op weg naar een duurzame toekomst’.