Werk vanuit het bewonersperspectief aan sociale vernieuwing en verandering

Maatschappelijk / 21 juni 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

CorporatieNL heeft een aantal Public Challengers gevraagd hoe zij de belangrijkste doelstellingen binnen de sector ondersteunen. Welke problemen zien zij in de sector en hoe zouden ze dit oplossen? Vandaag is het de beurt aan sociaal ondernemer Ben Koenen die bewoners van verschillende corporaties in beweging weet te krijgen.

Koenen helpt corporaties een stapje verder in het ontwikkelen en uitvoeren van ‘bouwstenen voor sterke community’s’. Je kent hem wellicht nog van het artikel ‘Woningcorporaties gaan weer voor leefbaarheid’ dat een van de best gelezen artikelen van 2017 was. Steeds meer woningbouwcorporaties gaan zich weer inzetten voor de leefbaarheid in de buurt. En daar is sociaal projectontwikkelaar Ben Koenen hartstikke blij mee. Corporaties kunnen volgens hem namelijk een belangrijke rol spelen in de transformatie van het sociaal domein. Hoe hij dit voor zich ziet? Dat lees je in dit artikel.

Sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid

Er is nog genoeg voor de corporatiesector om aan te werken, volgens Koenen. “De sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de buurten en wijken gaat achteruit. Inwoners voelen zich minder prettig in de eigen buurt en leefomgeving.”

Steeds meer sociaal maatschappelijke problemen steken de kop, stelt de sociaal ondernemer. Denk onder meer aan:

  • Armoede
  • Eenzaamheid
  • Segregatie
  • Verloederde woonomgeving
  • Jeugdproblematiek
  • Sociale netwerken staan onder druk
  • Schulden
  • Multiprobleemhuishoudens
  • Radicalisering
  • Gezondheidsproblemen

Als hier niets aan gedaan wordt, verliezen bewoners het vertrouwen in de overheid en in instanties. Het leidt tot een neerwaartse spiraal in de buurt volgens Koenen.

“Het gevolg is dat inwoners steeds minder betrokken zijn bij hun eigen leef- en woonomgeving.”

Koenen zou dit probleem, dat bij veel corporaties leeft, oplossen door eigenaarschap te organiseren bij de inwoners. “Bewoners willen best verantwoordelijkheid dragen, maar dan moeten ze ook invloed en zeggenschap hebben. De oplossing zit in de community zelf. Het is de kunst om deze innovatiekracht te benutten.”

Het is daarom van groot belang om vanuit het bewonersperspectief aan sociale vernieuwing en verandering te werken.

_____

Wil je met andere corporaties en professionals werken aan deze en andere uitdagingen van de corporatiesector? Bestel hier je toegangskaart (gratis met een lidmaatschap) voor de Corporatie-Doedag.